โปรโมชั่นพิเศษ ประจำเดือนตุลาคม เรือเช่าเหมาลำ ทัวร์ภูเก็ตแบบส่วนตัวPromotion โปรแกรมทัวร์ ภูเก็ต วันเดย์ทริป ทัวร์เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว ทัวร์เกาะสุรินทร์ โดยเรือเร็ว ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ โดยเรือเร็ว ทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ โดยรือเร็ว ทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเฟอร์รี่ ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน โดยเรือเร็ว ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน (เช้า/เย็น) โดยเรือเร็ว ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ โดยเรือเร็ว ทัวร์เกาะรอก ไปเช้า กลับเย็น เกาะราชา ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ โดยเรือเร็ว ทัวร์เกาะเฮ โดยเรือเร็ว ทัวร์อ่าวพังงาเกาะตาปู เขาพิงกันโดยเรือหางยาว ทัวร์ อ่าวพังงา พายเรือแคนูเกาะพนัก โดยเรือเร็ว ทัวร์อ่าวพังงา พายเรือแคนู โดยเรือใหญ่ โปรแกรมทัวร์ ภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์ แพ็คเกจทัวร์เกาะราชา2 วัน 1คืน โดยเรือเร็ว ( รวมที่พัก ) แพ็คเกจทัวร์เกาะพีพี 2 วัน 1คืน โดยเรือเฟอร์รี่( รวมที่พัก ) ทัวร์เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน (รวมที่พักและรถรับส่ง) ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน ( รวมที่พัก ) แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2คืน ( รวมที่พัก ) แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2คืน ไม่รวมที่พัก 3 วัน 2 คืน ซิตี้ทัวร์-แฟนตาซี-พีพี-พังงา 3 วัน 2 คืน สุดคุ้มไหว้พระทอง-ราชา -พังงา 3วัน2คืน อันดามันโดนใจ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ล่องเรือกุยหลินเมืองไทย แหวกไหว้ดูเต่าทะเลอันดามัน(สิมิลัน) 4 วัน 3 คืน ซิตี้ทัวร์-เกาะเฮ-ราชา–พีพีเกาะไข่นอก-พังงาเรือหางยาว โปรแกรมทัวร์ อุทยานแห่งชาติเขาสกแพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เขาสก ไปเช้า-เย็นกลับ แพ็คเกจทัวร์เขาสก2 วัน 1คืน (นอนเขาสกบูติคแคมป์) แพ็คเกจทัวร์เขาสก2 วัน 1คืน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน) แพ็คเกจทัวร์เขาสก3 วัน 2คืน (นอนแพ นอนเขา) แพ็คเกจทัวร์เขาสก3 วัน 2คืน (พักเขาสกบูติคแคมป์ 2 คืน) แพ็คเกจทัวร์เขาสก3 วัน 2คืนเที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะ นอนเขา ทัวร์เขาสก 3 วัน 2 คืน เที่ยวเขื่อน-นอนเขา-ดำน้ำดูประการัง-ทานซีฟู้ดสดๆ โปรแกรมทัวร์ โชว์และการแสดง โลมาโชว์ (Dophin Show) เที่ยวสวนเสือ Tiger Kingdom สยามนิรมิตภูเก็ต โชว์ ( วัฒนธรรมไทย ) ภูเก็ตแฟนตาซี โชว์(สีสันแห่งความรื่นเริง) ไซม่อน คาบาเร่ต์โชว์ ภูเก็ต(สีสันแห่งความบันเทิง) โปรแกรมทัวร์ระนองแพ็คเกจทัวร์ ทัวร์ระนอง ทัวร์ 4 เกาะหัวใจมรกต 1 วัน ทัวร์ระนอง เกาะนาวโอพี ทัวร์ระนอง เกาะพยายาม ทัวร์ระนอง เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น ทัวร์ระนอง เกาะพยาม เกาะกำญี่ปุ่น

แพ็คเก็จภูเก็ตหรรษา

4 วัน 3 คืน ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์เกาะสิมิลัน เรือเร็ว ซิตี้ทัวร์ เมืองภูเก็ต

จอง ทัวร์ภูเก็ต 081-3674723

Line id : voiceandamanวันแรก รับจากสนามบินภูเก็ต

เวลา     รายละเอียด
xx:xx น. รถรับท่านจาก สนามบินภูเก็ต ออกเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคล (เฉพาะกรุ๊ปท่าน)
xx.xx น. นำส่งท่านที่โรงแรมที่พักในภูเก็ต
xx.xx น. Check In เข้าที่พัก ที่ภูเก็ต , พักผ่อนตามอัธยาศัย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ วันที่ 2 ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่

เวลา     รายละเอียด
xx:xx น. รอรับจากโรงแรม ที่พักในภูเก็ต
08:30 น. ออก เดินทางจากท่าเรือไปเกาะพีพี (Phi Phi)
xx:xx น. เรือถึง อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ชม แหล่งปะการัง
xx:xx น. ออกเดินทางผ่านไปยัง อ่าวโละซามะและ อ่าวปิเละ
xx:xx น. ชมทิวทัศน์สวยงามทามกลางโขดหินและหน้าผาสูงชัน
xx:xx น. แวะถ่ายภาพชมบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำรังนกนางแอ่น
xx:xx น. ถึงเกาะพีพีดอนเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ Snorkel ( ค่าบริการไม่รวม ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะพีพีดอนท่านละ 20 บาท )
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
15:30 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทร เรือออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต
16:30 น. ถึงท่าเรือที่ภูเก็ต เดินทางกลับยังโรงแรม ที่พักของท่าน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ วันที่ 3 ทัวร์เกาะสิมิลัน เรือเร็ว

เวลา     รายละเอียด
xx:xx น. รอรับจากโรงแรม ที่พักในภูเก็ต
x05:30 น. ออกเดินทางจากภูเก็ต โดยรถตู้ไปยังท่าเรือทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
08.00 น. ทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
08:30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือแฟนแทซติกโดยเรือสปี๊ดโป๊ท
10:00 น. เดินทางถึงเกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) เล่นน้ำดูปลา ปะการัง ชมทัสนียภาพอันสวยงามและหาดทรายที่ขาวบริสุทธิ์
11:30 น. เพลิดเพลินกับอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) ณ เกาะ 4 (เกาะเมี่ยง)
12:00 น. เดินทางออกจากเกาะ 4 มุ่งหน้าสู่เกาะ 7 (เกาะปายู) เล่นน้ำดูปลา ปะการัง
13:00 น. สนุกสนานกับการดำน้ำเกาะ 9 (เกาะบางู) ตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลานานาชนิด
14:00 น. ชมทัศนียภาพบนชายหาด ณ เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) อ่าวเกือกและชมหินเรือใบอันเป็นสัญลักษณ์เกาะสิมิลัน
15:00 น. ออกเดินทางจากเกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) สู่ท่าเรือ
16:30 น. ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับส่งลูกค้ากลับสู่โรงแรม
**โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ วันที่ 4 ซิตี้ทัวร์ เมืองภูเก็ต 5 ช.ม.

เวลา     รายละเอียด
xx:xx น. รอรับจากโรงแรม ที่พักในภูเก็ต
xx.xx น. ชม สถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่า "ชิโน - โปรตุกีส"
xx:xx น. รับประทานอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ( ลูกค้าจ่ายเอง)
xx:xx น. เดินทางมายังวัดไชยธารารามหรือวัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม
xx:xx น. เดินทางถึงจุดชมวิวสามอ่าวแบบ มองเห็น หาดกะตะน้อย อ่าวกะตะ หาดกะรน
xx:xx น. ชมแหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก ที่สวยมากที่สุดของภูเก็ต
xx:xx น. ออกเดินทางต่อไปยังร้านของฝาก แวะเลือกซื้อของฝากภูเก็ต
xx:xx น. นำส่งท่านกลับยังสนามบินภูเก็ต
**โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

โรงแรมที่ท่านสามารถเลือกพัก

ช่วงเวลาเดินทาง Low Season
1 เม.ย. - 31 ต.ค.
High Season
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.
16 ม.ค. - 31 ม.ค.

Peak Season
21 ธ.ค.- 15 ม.ค.

Red Planet Patong Phuket 5,100.- 6,000.- 6,600.-
ช่วงเวลาเดินทาง Low Season
1 เม.ย. - 31 ต.ค.
High Season
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.
16 ม.ค. - 31 ม.ค.

Peak Season
21 ธ.ค.- 15 ม.ค.

Lub Sbuy House 5,700.- 6,000.- 6,900.-
ช่วงเวลาเดินทาง Low Season
1 เม.ย. - 31 ต.ค.
High Season
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.
16 ม.ค. - 31 ม.ค.

Peak Season
21 ธ.ค.- 15 ม.ค.

The Beach Boutique House Kata Beach 4,600.- 5,300.- 5,800.-
ช่วงเวลาเดินทาง Low Season
1 เม.ย. - 31 ต.ค.
High Season
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.
16 ม.ค. - 31 ม.ค.

Peak Season
21 ธ.ค.- 15 ม.ค.

Sugar Marina Resort - Art 6,500.- 9,000.- 11,000.-

โปรแกรม ประกอบด้วย

 • วัดพระทอง
 • ทัวร์เมืองภูเก็ต
 • เกาะเฮ
 • เกาะเฮ
 • เกาะพีพี
 • เกาะไข่

สิ่งทีต้องเตรียม

 • กางเกงขาสั้น สำหรับเล่นน้ำ
 • รองเท้าแตะ
 • แว่นกันแดด
 • ครีมกันแดด
 • กล้องถ่ายรูป
 • ยาประจำตัว

สิ่งที่ได้รับ

 • รถรับจากสนามบินภูเก็ต พร้อมซิตี้ทัวร์ 5ชม. (รวมน้ำมันและคนขับ
 • ทัวร์เกาะเฮ-ราชา โดยเรือเร็ว รถรับส่งที่พัก ,อาหารกลางวัน,อุปกรณ์ดำน้ำ,มัคคุเทศก์,ประกันอุบัติเหตุ
 • ทัวร์เกาะพีพีเกาะไข่ โดยเรือเร็ว รถรับส่งที่พัก ,อาหารกลางวัน,อุปกรณ์ดำน้ำ,มัคคุเทศก์,ประกันอุบัติเหตุ
 • ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหางยาว รถรับส่งที่พัก ,อาหารกลางวัน,แคนูพร้อมพนักงานพายเรือ,มัคคุเทศก์,ประกันอุบัติเหตุ
 • ที่พัก3คืน พร้อมอาหารเช้า (พัก2-3ท่าน)

Voice Andaman เป็นบริษัททัวร์ที่เกิดขึ้น จากพื้นฐาน ของบริษัททัวร์ ในรูปแบบบริษัทเขาสกดิสคัพเวอร์รี่ ซึ่งเป็นบริษัททัวร์ที่จัดตั้งมามากกว่า 10 ปี ทีมงานของเรามีโอกาสได้ดูแลลูกค้า มามากมาย

ADDRESS

11/36 หมู่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร : 095-263-5168, 076-521-850
แฟกซ์ : 076-521-858
Email: rsvn.voiceandaman@gmail.com